Je bent hier:

"Een mentaal medium ontvangt informatie door middel van zijn of haar innerlijke zintuigen. Afhankelijk van het zintuig noemen we dit herlderzien, helderhoren, helder voelen, helderweten, helderruiken en helderproeven."

Vormen van mediumschap

Mentaal mediumschap

Mentaal mediumschap is die vorm van mediumschap waarbij een medium de eigen frequentie zodanig omhoog brengt dat deze contact maakt met de frequentie van de spirituele wereld, die haar energie wat omlaag brengt. Een mentaal medium ontvangt informatie door middel van zijn of haar innerlijke zintuigen. Afhankelijk van het zintuig noemen we dit helderzien, helderhoren, helder voelen, helderweten, helderruiken en helderproeven.

Deze informatie is voor anderen niet waarneembaar. Juist daarom is het bij mentaal mediumschap zo belangrijk dat het medium met overtuigend bewijs komt dat er contact is met een overledene. Specifieke bewijzen zijn bijvoorbeeld de manier van overlijden, de relatie met de cliënt, informatie over werk en hobby’s van de overledene en gedeelde herinneringen van overledene en cliënt.

Trance mediumschap

Bij trance mediumschap verhoogt het medium niet de frequentie van zijn energie, maar verlaagt deze. Hierdoor schakelt hij/zij eigenlijk zijn bewustzijn min of meer uit waardoor het soms lijkt of het medium zelf slaapt of niet in het lichaam aanwezig is. Doordat het bewustzijn uitgeschakeld wordt, is het voor de spirituele wereld gemakkelijker om dichterbij te komen en als het ware ‘gebruik te maken’ van het lichaam van het medium.

Trance voice speaking

Zo kan een overledene via de stembanden van het medium spreken. We noemen dit trance voice speaking. Soms gaat het om een overleden dierbare die door aanwezigen herkend wordt. Vaker gaat het om iemand die niet bekend is maar die belangrijke, vaak filosofische boodschappen brengt uit de spirituele wereld. Over ons leven nu en over het leven na de dood.

Een andere vorm van trance mediumschap is automatisch schrift. Terwijl het medium in trance is beweegt zijn hand over het papier en schrijft of tekent hij/zij. Eenmaal uit trance blijkt er een leesbare en herkenbare boodschap van een overledene te zijn ontstaan of bijvoorbeeld een portret van een overledene.

Healing

Healing is ook een vorm van trance mediumschap. Het medium fungeert dan als instrument tussen de spirituele wereld en de healee. Via de handen van de healer stroomt helende energie van de spirituele wereld naar de cliënt die zo een healing ontvangt op die plekken waar hij of zij dat nodig heeft.

Dat kan vanwege een fysieke klacht zijn, zoals een pijnlijke knie of hoofdpijn. Maar het kan ook gaan om emotionele blokkades. De spirituele wereld weet feilloos wat er nodig is. Een healing dient niet om (ernstige) ziektes te genezen maar kan daarbij wel verlichting geven.

Fysiek mediumschap

Bij fysiek mediumschap zijn de verschijnselen voor alle aanwezigen duidelijk waarneembaar. Het gaat dan om bijvoorbeeld klopsignalen of stemmen van overledenen die iedereen kan horen, voorwerpen die voor iedereen zichtbaar uit zichzelf lijken te bewegen of overledenen die materialiseren, wat wil zeggen dat zij voor iedereen zichtbaar verschijnen.

Voor die laatste vorm van fysiek mediumschap is ectoplasma nodig, een lichaamseigen stof die tijdelijk uit het lichaam van het medium gehaald wordt door de spirituele wereld. Het medium gaat hiervoor in trance, in het donker met hooguit een infrarood licht. Eenmaal in trance vloeit er ectoplasma uit het lichaam van het medium. De spirituele wereld is in staat dit ectoplasma te gebruiken om er voorwerpen mee te vormen of een overledene te laten materialiseren. Je ziet dan bijvoorbeeld een hand of een hoofd verschijnen van iemand die overleden is, of zelfs het gehele lichaam. Deze vorm van mediumschap komt tegenwoordig minder voor. Het vergt jarenlange training van het medium en is vooral vanwege de vorming van ectoplasma veel zwaarder voor het lichaam van het medium dan mentaal mediumschap.