Je bent hier:

"Vergelijk het maar met pianospelen:

iedereen kan het leren maar niet iedereen wordt concertpianist."

Wat is mediumschap?

Mediumschap is het vermogen om te communiceren met overledenen of wat wij noemen de spirituele wereld. Als wij doodgaan overlijdt alleen ons stoffelijke lichaam. Je essentie, die je je ziel zou kunnen noemen, sterft niet maar gaat over naar een andere dimensie. Een medium kan contact maken met die essentie en zodoende contact maken met jouw overleden dierbaren.

Wat is een Medium?

Als medium ben je eigenlijk een boodschapper tussen de spirituele wereld en onze materiële wereld. De energie in de spirituele wereld heeft een andere frequentie dan de onze. Een medium stemt zijn of haar energie af op die frequentie en ontvangt zo informatie. Vergelijkbaar met een radioantenne die geluidsgolven opvangt en een radio die het geluid hoorbaar maakt voor iedereen. Een goed medium bewijst op een integere, liefdevolle en overtuigende manier dat het leven doorgaat na de dood. En dat jouw overleden dierbaren nog altijd bij je zijn.

Word je als medium geboren?

Wij geloven dat iedereen zogeheten mediamieke kwaliteiten bezit, zelfs al ben je je daar niet van bewust. Je herkent vast het gevoel dat je een ruimte binnenloopt en spanning voelt omdat er net ruzie is geweest. Of dat je voelt, soms ook op afstand, dat je beste vriendin verdrietig is.

Het contact met de spirituele wereld werkt op dezelfde manier. De één is alleen talentvoller dan de ander. Vergelijk het maar met pianospelen: iedereen kan het leren maar niet iedereen wordt concertpianist. Daarvoor moet je talent hebben en veel tijd en discipline steken in het verder ontwikkelen van dat talent. Datzelfde geldt voor (goede) mediums.

Je mediamieke gaven kun je ontwikkelen en versterken door te oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Dit kun je doen door workshops en opleidingen voor mediumschap te volgen. Een oefengroep of oefencirkel, een vaste groep mensen met wie je regelmatig samenkomt om gezamenlijk te mediteren en je mediumschap te trainen, kan je ondersteunen bij die ontwikkeling.

Meditatie

Meditatie is voor veel mediums een waardevol instrument. Voor een medium is het belangrijk dat hij of zij zijn eigen emoties herkent en erkent. Anders is het soms lastig om tijdens een consult de eigen emoties en die van de cliënt uit elkaar te houden.

Door regelmatig de stilte in jezelf op te zoeken, contact te maken met je essentie en via die essentie contact te maken met de wereld om je heen en de spirituele wereld, verwijder je (emotionele) blokkades en schep je ruimte in jezelf zodat je mediamieke kwaliteiten beter de kans krijgen zich verder te ontwikkelen/versterken. Bovendien geeft meditatie je ook meer rust en focus in je dagelijks leven.

Verschillende vormen van Mediumschap

Het contact met de spirituele wereld verloopt op verschillende manieren en er zijn dan ook verschillende vormen van mediumschap. Wij onderscheiden mentaal mediumschap, trance- en healing mediumschap en fysiek mediumschap.